SEWIK / Wyszukiwarka

Zdarzenie 92395224

Rodzaj zdarzenia

 • Wywrócenie się pojazdu

Lokalizacja

 • WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Powiat: POWIAT RYPIŃSKI
 • Gmina: RYPIN - OBSZAR WIEJSKI
 • Adres: DYLEWO 23

Czas

 • Data: 2010-09-30
 • Godzina: 23:23
 • Warunki oświetleniowe: Noc - droga nieoświetlona
 • Warunki pogodowe: Dobre warunki atmosferyczne

Miejsce zdarzenia

 • Charakterystyka miejsca zdarzenia: Jezdnia
 • Typ drogi: Jednojezdniowa dwukierunkowa
 • Ograniczenie prędkości: 90 km/h
 • Typ nawierzchni: Twarda
 • Stan nawierzchni: Mokra
 • Geometria drogi: Odcinek prosty
 • Sygnalizacja świetlna: Brak
 • Oznakowanie poziome: Nie ma
 • Rodzaj skrzyżowania: Brak
 • Teren zabudowany: Obszar zabudowany

Inne przyczyny zdarzenia

 • Nieustalone

Pojazdy i uczestnicy

 1. Motorower
  • HER CHEE NIEOKREŚLONY
  • Pojazd bez cech szczególnych
  • Kierujący
   • Data urodzenia: 1988-01-28
   • Mężczyzna
   • Uprawnienia do prowadzenia pojazdu: Nie wymagane
   • Kara: Wniosek o ukaranie
   • Pod wpływem: Trzeźwy