SEWIK / Wyszukiwarka

O stronie

Wyszukiwarka sewik.pl jest niekomercyjnym serwisem umożliwiającym przeszukiwanie danych dotyczących zdarzeń drogowych na terenie Polski.

O statystykach

Dane na pochodzą z policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji z okresu 2007-2018 udostępnionego przez Komendę Główną Policji dla sieci Miasta dla Rowerów.

Interpretując zestawienia należy wziąć pod uwagę zdarzające się błędy w Systemie oraz fakt, że część zdarzeń nie jest zgłaszana.

Kontakt